Προϊοντα

Κοκκώδη Λιπάσματα

Η Fertikom-Λιπάσματα Κομοτηνής πέραν των συμβατικών τύπων κοκκώδους λίπανσης, βασικών ή επιφανειακών, διατηρεί στην γκάμα της και πυκνούς τύπους με ή χωρίς ιχνοστοιχεία κατάλληλους για την αποτελεσματική λίπανση του συνόλου των καλλιεργειών. Επιπλέον, ακολουθώντας πιστά τις επιταγές μιας σύγχρονης θρέψης φυτού, προσφέρει στον αγροτικό κόσμο της χώρας μας τις τεχνολογικά εξελιγμένες σειρές λιπασμάτων εμπλουτισμένες με αναστολέα νιτροποίησης (σειρά Fertislow Smart) & αναστολέα ουρεάσης (σειρά Fertislow Stabilure). Οι πρώτες ύλες για το σύνολο των κοκκωδών λιπασμάτων που παράγουμε είναι άριστης ποιότητας και επιλεγμένες προσεκτικά από τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού. Η εταιρία έχει φυσικά την δυνατότητα παραγωγής και διακίνησης λιπασμάτων και σε μεγασάκκους (Big Bags).

Υγρά Λιπάσματα

Στο κομμάτι των υγρών λιπασμάτων η Fertikom πρωτοπορεί προσφέροντας στοχευμένες λύσεις θρέψης για όλες τις καλλιέργειες με άριστη ποιότητα και ανταποδοτικότητα. Συγκεκριμένα προσφέρει την δυνατότητα μιας σφαιρικής κάλυψης και αποτελεσματικής θρέψης ή διόρθωσης τροφοπενιών για όλες τις καλλιέργειες και τα στάδια ανάπτυξης. Όλα τα προιόντα είναι κατάλληλα τόσο για διαφυλλικές εφαρμογές όσο και για υδρολιπάνσεις και περιλαμβάνουν απλά ή εμπλουτισμένα με ιχνοστοιχεία αζωτούχα, φωσφοροκαλιούχα, καλιούχα, NPK, χηλικά ιχνοστοιχεία, ενεργοποιητές με χουμικά και φουλβικά οξέα, αμινοξέα & βιολογικά σκευάσματα.

Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα & Ιχνοστοιχεία

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα της Fertikom (σειρά Fertigold) είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού που εξειδικεύονται δεκαετίες στην έρευνα προιόντων υδατοδιαλυτής θρέψης των φυτών. Είναι παντελώς απαλλαγμένα από ξένες ύλες, με εξαιρετική διαλυτότητα σε δυσμενείς συνθήκες και ως εκ τούτου κατάλληλα για θρέψη ακόμη και των πιο απαιτητικών καλλιεργειών. Πέραν της σειράς Fertigold διακινούμε όλους τους τύπους πρώτων υλών υδατοδιαλυτών λιπασμάτων όπως νιτρικό κάλιο, νιτρικό μαγνήσιο, φωσφορική ουρία κλπ. Σε ότι αφορά τα ιχνοστοιχεία προσφέρουμε στους συνεργάτες μας προιόντα όπως βόρακα, θειικό ψευδάργυρο κλπ